Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nowe logo Instytutu.
Zmiany, zmiany, zmiany... Podobno już Heraklit - mędrzec ze
starożytnego Efezu - nauczał, że "Jedyną stałą rzeczą jest
zmiana". Dzisiejsi guru zarządzania mówią "Rozwijaj się, albo
giń!".
06.12.2017 więcej
MORATEX - krótko o instytucie
Historia Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi
sięga 1953r. Od roku 1999 instytut jest resortową jednostką
badawczo-rozwojową nadzorowaną przez MSWiA.
04.05.2017 więcej