2017-05-04

MORATEX - krótko o instytucie

Historia Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi sięga 1953r.
Od roku 1999 instytut jest resortową jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez MSWiA.

Głównym i niezmiennym celem jego działalności jest opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz ich wdrażanie do praktyki przemysłowej. "MORATEX" dopracował się wiodącej pozycji wśród krajowych placówek badawczo-rozwojowych i konstruktorów wysoce wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.