Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa i montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
Łódź  
Ulica
ul. Marii Skłodowskiej-Curie  
Numer budynku
3  
Data publikacji do
2020-03-31  
Termin składania ofert
2020-03-13 08:30  
Cpv
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawai montaż stanowiska do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Załączniki

  ogloszenie o zamowi...066503-pl.pdf 118,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_2_2020.pdf 847,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal. 1_2_2020.pdf 158,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal. 2-5_2_2020.doc 379 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 3_ JEDZ espd-request.xml 99,6 KB (xml) szczegóły pobierz
  zal. 5_2020.pdf 301,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Link do postępowan...blicznego.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się